Nazwa usługi

Indywidualna terapia manualna

Igłoterapia – suche igłowanie

Kinesiotaping

Ultradźwięki/fonoforeza

Laseroterapia

Elektroterapia (TENS, jonoforeza, galwanizacja, interferencja, diadynamik, prądy Traberta)

Magnetoterapia

Cena 45' - 1h/0,5h

120 PLN/60 PLN

80 PLN

40 PLN

12 PLN

12 PLN

12 PLN

20 PLN

Cena 10 zabiegów

1000/500 PLN

100 PLN

100 PLN

100 PLN

150 PLN