Nazwa usługi

Indywidualna terapia manualna

Igłoterapia – suche igłowanie

Kinesiotaping

Ultradźwięki/fonoforeza

Laseroterapia

Elektroterapia (TENS, jonoforeza, galwanizacja, interferencja, diadynamik, prądy Traberta)

Magnetoterapia

Cena 45' - 1h/0,5h

140 PLN/70 PLN

100 PLN

40 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

20 PLN

Cena 10 zabiegów

1200/600 PLN

120 PLN

120 PLN

120 PLN

150 PLN