rehabilitacja

O usłudze

Ma bardzo szerokie zastosowanie ponieważ różny może być charakter urazu (bezpośredni, przeciążeniowy) jak również może dotyczyć różnych struktur układu mięśniowo – szkieletowego ale i nerwowego. Ból w stawie, zbyt słaba wytrzymałość, zbyt szybkie zmęczenie mięśniowe to czasami mimo wielkich wysiłków w czasie treningu konsekwencja braku koordynacji mięśniowej. Układem kontroli ruchu jest system receptorów leżących we wszystkich obszarach naszego ciała przekazujących do centralnego układu nerwowego informacje m.in.: o położeniu ciała w przestrzeni. Więc kontrola ruchu w stawie opiera się na m.in.: sprawnie działającym układzie kontroli położenia stawu i wykonawczym układzie motorycznym wykonującym polecenia centralnego układu nerwowego (mięśnie tułowia oraz mięśnie otaczające staw dbające o jego stabilizację dynamiczną). Wynika z tego, że w czasie treningu i procesie rehabilitacji praca tylko nad mięśniami jako strukturami kontrolującymi szkielet jest niewystarczająca i powinna być uzupełniona o pobudzanie układu receptorów, aby zapewnić optymalną pracę układu mięśniowego. Dlatego praca z każdym pacjentem wygląda inaczej i musi mieć charakter indywidualny a program ćwiczeń musi być ściśle dostosowany do potrzeb pacjenta.

Umów wizytę

Nie czekaj zanim będzie za późno – umów wizytę u fizjoterapeuty już teraz.

Wyślijwyczyść pola